Mees geboren

Op 1 oktober 2015 is Mees Jacob Reinier van Goor geboren. Mees is de tweede zoon van onze nicht Jantine Ruiterkamp en haar man Roelof van Goor. De roepnaam is Mees.
Mees is het broertje van Merijn, Suze en Josefien en de vierde kleinzoon van broer Reinier en schoonzus Betsie. Gefeliciteerd!